VUI LÒNG LÀM THEO HƯỚNG DẪN
B1: Truy cập Safari
B2: Gõ play.sum789.com truy cập GAME
B3: Chọn tiện ích của Iphone
B4: Chọn thêm màn hình
B5: Chọn nút thêm
B6: App SUM789 ngoài màn hình
Chăm Sóc Khách Hàng